KONGRES PRESUNUTÝ

20 Marec

20. Marec, 2021

4. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2021

Hotel Saffron Bratislava

20.3.2021

KONGRES PRESUNUTÝ

2022

4. Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2022

Hotel Saffron Bratislava

kongres 2022

4. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Kongres bude ohodnotený 8 kredity SKZL. kód 16/2020_SR

V prípade potreby nezabudnite si včas zarezervovať ubytovanie v hoteli Saffron. Pri online registrácii použite zľavové heslo: kongresses

kongres 2021

4. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti

Kongres bude ohodnotený 8 kredity SKZL. kód 16/2020_SR

V prípade potreby nezabudnite si včas zarezervovať ubytovanie v hoteli Saffron. Pri online registrácii použite zľavové heslo: kongresses

20

MAREC 2021Hotel Saffron Bratislava

Program

Jednou z hlavných príčin neúspechu ošetrenia koreňových kanálikov je neschopnosť lokalizovať a následne ošetriť všetky kanáliky koreňového systému. Tvorba sekundárneho a terciárneho dentínu môže viesť k zablokovaniu vstupov do koreňových kanálikov a na to, aby sme ich lokalizovali, môže byť potrebná rozsiahla preparácia na dne pulpálnej komory.

Dlhodobo dobrá prognóza endodontického ošetrenia je výrazne závislá od rekonštrukcii, ktorá na to nadväzuje . V tejto prezentácii Marga Ree poukáže na spektrum možností ako rekonštruovať endodonticky ošetrené zuby postranného aj frontálneho úseku. Diskusia sa bude zaoberať hlavne súčasnými klinickými konceptami založenými na literatúre posledných 10 rokov a poskytne terapeutické odporučenia založené na týchto výskumoch.

Kalcium silikátové cementy tvoria nezanedbateľnú súčasť vybavenia každého praktického zubného lékara, ktorý sa hlbšie zaujíma o endodonciu a konzervačné zubné lekárstvo. Od roku 1997, kedy bol uvedený na trh prvý materiál tejto skupiny – ProRoot MTA (Dentsply, Tulsa, USA), sa objavilo veľké množstvo materiálov patriacich do tejto skupiny. Cieľom prvej časti prednášky je zhrnúť chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti kalcium silikátových cementov, které stoja za ich vynikajúcími klinickými vlastnosťami.

V prednáške Vám v jednoduchosti zhrniem chemické a bioaktívne vlastnosti MTA, ktoré tento materiál predurčujú ako možnú, obturačnú alternatívu k zlatému štandardu, ktorý dnes predstavuje kombinácia gutaperče a živicového sealeru. Povieme si tiež, aké „su conditiones sine quibus non“ pre plnenie kanálika MTA.

Endodontické ošetrenie predstavuje dnes rutinný liečebný výkon v stomatologickej praxi. Častokrát je však sprevádzané rôznym typom komplikácií, ktoré ho môžu zmeniť v nočnú moru ako pre stomatológa, tak aj pre pacienta. Niektoré z komplikácií sú však opradené rôznymi polopravdami nerešpektujúcimi poznatky EBD a vznikajú tak napr. termíný ako „zub neznášajúci uzáver“.

Registrácia na kongres

Registračné poplatky a termíny

do 14.2.2020 od 15.2.2020 na mieste
Zubný lekár 140 € 160 € 170 €
Člen SES 90 € 90 € 100 €
Člen ČES 120 € 140 € 150 €
Študent* 40 € 50 € 60 €

* Platí pre študenta pregraduálneho VŠ štúdia, pri registrácii sa preukážte platnou ISIC kartou alebo indexom

 

Nakupujem na firmu

 

Odoslaním záväznej registrácie súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami, ako aj so spracovaním osobných údajov.

Po úspešnom prihlásení na kongres budete automaticky presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti GoPay

Partneri podujatia

Partneri podujatia