19 Marec

19. Marec, 2021

Online Kongres

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2021

Prednášajúci

Online kongres ktorý sa uskutoční dňa 19.3.2021, bude dostupný len pre pôvodne riadne registrovaných účastníkov kongresu s ponechaným kreditom za kongres, ktorý sa mal uskutočniť v roku 2020 vo formáte “face to face” a s pandemických dôvodov bol pôvodne presunutý na rok 2021 a neskôr až na rok 2022. V predstihu budú účastníkom posielané prístupové údaje. Online kongres nie je spojený so žiadnymi poplatkami. Kongres si bude možné pozrieť aj zo záznamu.

Program

16:00 MDDr. Pavol Podolský

MSEO – Maxilárna sinutitídy endodontického pôvodu

V krátkej prednáške si v jednoduchosti predstavíme túto, takmer zabudnutú, nozologickú jednotku, jej symptomatológiu, RTG obraz a preberieme si terapeutické alternatívy. Na záver sa podelím v tejto súvislosti o niekoľko kazuistík z vlastnej praxe

 

18:00 MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Diskolorácia pri použití kalcium silikátových cementov

Kalcium silikátové cementy si získali v posledných rokoch veľkú obľubu v rôznych oblastiach endodoncie, dentálnej traumatológie a konzervačného zubného lekárstva pre ich výborné klinické vlastnosti. Jednou z najväčších nevýhod týchto materiálov je ale ich potenciál k diskoloráciám. V rámci prednášky sa zoznámime s príčinami diskolorácie, ich možnej prevencii a spôsobu riešenia diskolorácií.

 

19:00 MUDr. Milan Lehotský

Medicus curat, natura sanat

Je nesporné a dlhodobo preukázané, že zubný lekár pomocou kvalitného ošetrenia  koreňových kanálikov dokáže zabrániť šíreniu infekcie do periradikulárnych tkanív a taktiež podporiť regeneráčné procesy zápalovo zmeneného apikálneho periodoncia. Kde sú však limity tohoto konzervatívneho terapeutického výkonu? Má endodontické ošetrenie zmysel aj pri veľkých pariapikálnych cystických prejasneniach? Na vybraných kazuistikách si ukážeme ako lekár lieči a  príroda ne/uzdravuje.

 

17:00 Dr. Et Dr. Jiří Krug, Ph D.

Prípady z chirurgickej endodoncie

Retrográdne ošetrenie je jedným z postupov endodontického ošetrenia. Nie je alternatívou za ortográdne ošetrenie koreňových kanálov, má určite svoje indikácie, kontraindikácie. Pri dobrej znalosti anatómie koreňového systému, kvalitnom prístrojovým a nástrojovom vybavení má vysokú úspešnosť. Skúsenosť sa podieľa najmä na správnom výbere pacienta.

Online kongres

Online kongres je ukončený. O ďalších udalostiach organizovaných Slovenskou Endodontickou Spoločnosťou Vás budeme informovat prostredníctvom našej webovej stránky.

Ďakujeme za prejavený záujem

Partneri podujatia